Field Maritime

Om Du vill komma i kontakt med oss är Du välkommen att ringa eller skriva.

Marie Steffenburg Wennberg

Älvaliden 2
429 43 Särö

Tel: 031-93 50 93
Mobil: 070-605 88 77
           0707-29 29 95

fieldmaritime@gmail.com

Medlemsskap

Medlem i
Field Spaniel Klubben
Svenska Kennelklubben
Svenska Spaniel och Retriverklubben

Utbidlning

SSRK Instruktörsutbildning, Diplomerad instruktör
SSRK Certifieringsutbildning, spaniel/retriever jakt
SSRK Certifierad viltspårsinstruktör

Svenska Kennelklubbens Uppfödarutbildning

Hunduppfödning i teori och praktik  (2009)
Hunduppfödning i teori och praktik, nya utbildningen  (2019)

Svenska Kennelklubben

Hundavel och genetik, fördjupning (2019)